Upravni postopki glede na COVID-19: izdajanje soglasij za priključitev

Izdaja SZP (soglasje za priključitev) spada med nujne zadeve po 3. odstavku 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zato se roki za izvajanje dejanj v upravnem postopku ne prekinejo.

Ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, se izvajajo ob vseh začasnih zaščitnih ukrepih, ki so jih določili ustrezni državni organi in družba Elektro Maribor, pri čemer se javnost izključi pri vseh procesnih dejanjih.

Osebno vročanje dokumentov v upravnih zadevah na podlagi 87. člena ZUP se ponovno izvaja. Vročanje v prostorih družbe Elektro Maribor se ne izvaja.