Uspešna prva aktivacija kritične konične tarife

V sklopu projekta PREMAKNI PORABO smo prvič uspešno izvedli aktivacijo kritične konične tarife (KKT). Odjemalci električne energije so s proaktivnim upravljanjem električne energije omogočili učinkovitejšo rabo električne energije in razbremenili distribucijsko omrežje. Aktivacija je bila izvedena v sredo, 24. januarja 2018 med 18:00 in 19:00. Z zadovoljstvom sporočamo, da so bili odjemalci uspešno odzivni, kljub manjšim začetnim težavam z obveščanjem o nastopu KKT.

Odziv uporabnikov na nastop KKT (razviden iz spodnjega grafa) se ocenjuje kot zelo uspešnega, saj se je obremenitev v tem času znižala za 30 %. Prav tako z urno vzpostavitvijo KKT, v primerjavi s kontrolnima dnevoma, ni bila povzročena nova maksimalna obremenitev, ki bi presegala kontrolno obremenitev. Kontrolna dneva predstavljata predhodni dan in enak dan v preteklem tednu. Graf prikazuje potek dnevne obremenitve na dan aktivacije v primerjavi s kontrolnima dnevoma brez aktivacije. Gre za agregirane podatke uporabnikov, vključenih v projekt (827).