V Dolnji Počehovi smo zgradili in mrežno integrirali novo transformatorsko postajo

V Pesnici pri Mariboru oz. v Dolnji Počehovi smo v prostor umestili novo  transformatorsko postajo Počehova 59.

Začetek investicije sega že v leto 2011, ko smo pričeli z iskanjem ustrezne lokacije za predvideno transformatorsko postajo. Z gradnjo smo pričeli ob koncu leta 2015, ko smo postavili postajo.  Z deli na omrežju smo nadaljevali v letu 2016 in jih zaključili v januarju 2017.

Postavili smo tipsko montažno pločevinasto transformatorsko postajo 10(20)/0,4kV in jo z dvema   nizkonapetostnima kabelskima izvodoma vključili v obstoječe nizkonapetostno omrežje, zamenjali smo drogove, prostozračne vodnike pa smo nadomestili z samonosnim kabelskim snopom ustreznega preseka. Vključitev v daljnovod smo izvedli s kablom.

Z novo transformatorsko postajo smo zagotovili bolj kakovostno in zanesljivo dobavo električne energije številnim gospodinjstvom. Hkrati smo zagotovili možnost povečanja števila odjemalcev na tem izvodu. 

Vsa dela so izvedli sodelavci naše Storitvene enote Maribor. Vrednost celotne investicije je 118.000 €.