V letošnjem januarju rekordni odjem električne energije in rekordna konična moč

V januarju 2017 smo po elektrodistribucijskem omrežju Elektro Maribor za naše uporabnike distribuirali 218 GWh električne energije, kar je za 8,3 % več kot v januarju preteklega leta. V odjemni skupini poslovnega odjema je bilo povečanje za 4,3 % na srednji napetosti in za 7,6 % na nizki napetosti, gospodinjski odjem pa je bil letos kar za 12,9 % višji kot pred enim letom. V januarju distribuirana količina električne energije je najvišja v zgodovini podjetja.

Ob tem velja omeniti, da smo v torek, 24. januarja 2017, ob 11:15 zabeležili konično obremenitev v višini 436,26 MW. To je najvišja vrednost v zgodovini družbe. Prejšnja najvišja vrednost 409 MW je bila izmerjena prav tako v času nizkih temperatur, in sicer 7. februarja 2012.

K rekordnemu odjemu in konični moči so prispevale izredno nizke temperature, ki smo jim bili na našem oskrbnem območju priča v letošnjem januarju.