V minulih prazničnih dneh večji odjem električne energije

Minule praznične dneve je zaznamoval večji odjem električne energije gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev.

V primerjavi s preostalimi decembrskimi sobotami je bil konični odjem na oskrbnem območju Elektro Maribor 24. decembra 23 % višji, konični odjem 31. decembra pa 24 % višji.

Povprečni odjem je bil dne 24. decembra 20 % višji, ob polnoči 31. decembra pa kar 31 % višji od siceršnjega odjema v preostalih decembrskih sobotah.