V prvih sedmih mesecih smo distribuirali za 2,7 % več električne energije kot v enakem obdobju preteklega leta

Distribuirana energija je v obdobju I-VII 2017 znašala 1.320 GWh, kar je za 2,7 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Distribuirana energija je v obravnavanem obdobju najvišja v zgodovini podjetja.

Realizacija obračunske moči je za 1 % večja od lanske. Povečevanje priključne in konične moči narekuje povečevanje vlaganj v elektrodistribucijsko omrežje.

Poraba gospodinjskih odjemalcev je bila za 2,7 % večja kot v 2016. Poraba odjemalcev na SN za 3 % večja, poraba poslovnih odjemalcev na NN pa za 2,3 % večja kot v 2016.