V teku je celovita prenova RTP Dobrava za stabilno oskrbo naših uporabnikov z električno energijo

Predsednik uprave družbe je s sodelavci 3.6.2020 pregledal potek investicijskih del na Razdelilno transformatorski postaji (RTP) Dobrava v Mariboru. Gre za zelo pomemben elektrodistribucijski objekt, ki ima med skupno 20 RTP na območju družbe Elektro Maribor najvišjo konično moč, in sicer 40,8 MW v letu 2019. RTP Dobrava je tudi med največjimi distribucijskimi RTP v Sloveniji.

V teku je več kot štiri milijone evrov vredna celovita prenova celotne RTP, ki je bila sicer postavljena leta 1978. Družba Elektro Maribor je velik del investicije realizirala z lastnimi produkcijskimi potenciali, del pa z zunanjimi izvajalci. Obnova bo zaključena v naslednjih mesecih. Dela potekajo v izjemno zahtevnih okoliščinah zaradi skrbi za zagotavljanje neprekinjene oskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo. 

Zaradi naraščajočih potreb uporabnikov po moči in energiji družba Elektro Maribor, ki ima skoraj 220.000 uporabnikov in več kot 16.000 km omrežja, intenzivno vlaga v visoko- srednje- in nizkonapetostno omrežje ter naprave. Prenova RTP Dobrava predstavlja največjo aktualno investicijo na visokonapetostnem omrežju družbe Elektro Maribor.

V zadnjih letih je družba na novo zgradila RTP Podvelka in RTP Mačkovci ter prenovila RTP Radvanje in RTP Slovenska Bistrica. S prenovo RTP Dobrava je praktično zaključen cikel obnov na oskrbovanem območju Elektra Maribor. Zaradi potreb uporabnikov družba že načrtuje nov cikel obnov RTP, ki se bo začel s prenovo RTP Lenart in RTP Ljutomer.