V Zrečah smo zgradili novo transformatorsko postajo

V Zrečah smo zgradili novo, nadomestno, transformatorsko postajo Zreče 1, ki bo izboljšala kakovost napajanja z električno energijo našim obstoječim odjemalcem, hkrati pa omogočila, da bomo lahko v distribucijsko omrežje priključili tudi nove odjemalce.

Transformatorsko postajo bodo sodelavci Storitvene enote Maribor vključili v srednjenapetostno 20 kV in nizkonapetostno 230/400 V omrežje. Z deli so pričeli decembra preteklo leto in jih bodo zaključili predvidoma do konca februarja 2017.

Investicija je vredna približno 153.000 EUR.