Vabilo na STROKOVNI POSVET: Energetsko svetovanje in elektrodistribucija

Vljudno Vas vabimo na 

 

STROKOVNI POSVET: Energetsko svetovanje in elektrodistribucija,

 

ki bo potekal v četrtek, 26. 10. 2017, 

v poslovni stavbi družbe Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, v Mariboru.

 

Energetsko svetovanje vključuje tudi svetovanje na področju rabe električne energije ter predvsem učinkovite rabe energije. Z novimi tehnologijami posegamo v področje trajnostnega razvoja in učinkovite rabe energije. Pomembno je, da so uporabniki s tem seznanjeni. V okviru Akademije distribucije Elektro Maribor bi želeli energetskim svetovalcem, ki delujejo v okviru energetskih svetovalnih pisarn, posredovati čim več informacij in vsebin o učinkoviti rabi in varčevanju na področju električne energije, predvsem v povezavi z novimi tehnologijami ter tudi zmožnostjo vključitve le-teh v distribucijsko omrežje.

 

POUDARKI iz VSEBINE:

•Kako je v energetskem svetovanju zajeto področje rabe električne energije? 

•Poudarki in usmeritve energetskega koncepta z vidika elektrodistribucije, ki predstavlja infrastrukturo trajnostnega razvoja. 

•Vloga odjemalcev, oblikovanje spodbud in stimulativnega okolja za njihovo aktivnejšo vlogo na področju učinkovite rabe energije. 

•Napredno merjenje električne energije ter nove storitve za aktivnega odjemalca. 

•S katerimi problemi se srečuje elektrodistribucija in odjemalci ob mrežni integraciji novih virov, tehnologij in naprav?

•Nove tehnologije in naprave vključujemo v omrežje in predvsem v inštalacijo objektov. Katera pravila in predpise upoštevamo? 

 

GOVORCI na POSVETU

Govorci na posvetu so strokovnjaki družbe Elektro Maribor, ki poznajo dejavnost distribucije električne energije, vključevanje novih tehnologij in obnovljivih virov v omrežje. Elektrodistribucijsko podjetje ima stik z odjemalci na oskrbovalnem območju in je poznavalec njihovih potreb, trendov odjema in pomena učinkovite rabe energije.

 

•mag. Boris Sovič, predsednik uprave

•mag. Peter Kaube, direktor projektov

•Boris Unuk, univ. dipl. inž. el., samostojni inženir za kakovost električne energije 

•Ivan Dovnik, dipl. inž. el., vodja službe merjenja električne energije 

•Gregor Vudler, univ. dipl. inž. el., namestnik vodje službe razvoja 

 

PRIJAVA

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi organizacije pa je potrebna prijava. 

Prijava in dodatne informacije: 

E: peter.kaube@elektro-maribor.si 
G: 041 322 131
T: 02 22 00 120

 

Vljudno vabljeni,

 

mag. Peter Kaube
Vodstvo podjetja
Direktor projektov
Elektro Maribor 

 

###

 

PROGRAM POSVETA

 

 

Posvet bo vodil mag. Peter Kaube, direktor projektov

 

 

14:45   Sprejem udeležencev posveta

 

15:00   Pozdrav, mag. Peter Kaube, direktor projektov

 

15:10   Uvodni nagovor, mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor 

 

15:15   Predavanja

 

• Predavanje 1: mag. Boris Sovič

Pomen GIZ distribucije električne energije in stališča v zvezi z Energetskim konceptom Slovenije

 

• Predavanje 2: Ivan Dovnik, dipl. inž. el.

Pametni števci in napredno merjenje električne energije

 

• Predavanje 3: Gregor Vudler, univ. dipl. inž. el.

Priključevanje uporabnikov na omrežje

 

• Predavanje 4: Gregor Vudler, univ. dipl. inž. el., Boris Unuk, univ. dipl. inž. el.

Vplivi razpršene proizvodnje in toplotnih črpalk na elektroenergetsko  omrežje

 

• Predavanje 5: mag. Peter Kaube

Tehnični predpisi in nove tehnologije 

 

16:45   Razprava z udeleženci posveta

 

17:15   Sklepna misel in zaključek posveta

 

17:30   Druženje