Vabimo na strokovni posvet: Priprava NEPN in izzivi energetske tranzicije

Akademija distribucije Elektro Maribor in GIZ distribucije električne energije 

Vas vljudno vabita na

strokovni posvet:  

Priprava NEPN in izzivi energetske tranzicije 

Strokovni posvet bo

v ponedeljek, 26. avgusta 2019, ob 11. uri,

v predavalnici Akademije distribucije Elektro Maribor,

Majcigerjeva ulica 23, Maribor.

 

Namen

Pristojno ministrstvo aktivno nadaljuje s pripravo nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Konzorcij inštitucij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan pripravlja strokovne podlage. Zaradi pomena problematike za prebivalstvo, gospodarstvo in za trajnostni razvoj so predvidena posvetovanja s številnimi deležniki, kar bo potekalo usklajeno s pripravo dolgoročne energetske strategije. Do sedaj izdelana gradiva in dokumenti so javno dostopni (https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/).

Tudi zaradi družbene odgovornosti stroke želita Akademija distribucije in GIZ distribucije električne energije prispevati k javnemu dialogu v procesu priprave energetskih strateških razvojnih dokumentov. Zato vas vljudno vabimo na posvet o izzivih energetske tranzicije.

 

Vsebina in izhodišča za razpravo

Na posvetu bodo v ospredju vprašanja izvedljivosti doseganja cilja 37 % deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije z vidika potreb uporabnikov, razpoložljivosti virov energije ter zmogljivosti elektrodistribucijskih omrežij. V tej zvezi je pomembno kakšni ukrepi in vlaganja v elektroenergetska omrežja so potrebna, da se doseže priporočeni cilj, kakšni ukrepi so potrebni za prilagajanje odjema in proizvodnje, kako zagotoviti kakovost, zanesljivost, sprejemljivost in konkurenčnost oskrbe za uporabnike ter kako vzpostaviti vzdržne spodbude za deležnike.

 

Program posveta

10:30               Sprejem udeležencev okrogle mize

10:45               Sprejem udeležencev posveta

 

11:00               Pozdrav in uvodni nagovor

11:10               Uvodne predstavitve

 • Boris Sovič, Elektro Maribor,

 • Edvard Košnjek, GIZ distribucije električne energije,

 • Gorazd Marinček, Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov,

 • Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije,

 • dr. Peter Novak, Energotech.

 

12:20               Uvodne besede udeležencev okrogle mize

 • Edvard Košnjek, GIZ distribucije električne energije,

 • Boris Sovič, Elektro Maribor,

 • Aleš Kregar, ELES,

 • Rudi Vončina, Elektroinštitut Milan Vidmar,

 • Filip Kokalj, Energetika Maribor,

 • Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije,

 • dr. Peter Novak, Energotech,

 • Gorazd Marinček, Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov.

 

12:25               Okrogla miza in vsebinski sklopi

13:55               Razprava

 

14:00               Sklepna misel in zaključek posveta

 

Informacije in prijava: mag. Peter Kaube, peter.kaube@elektro-maribor.si