Veseli december 2022

Trajnostna energetska oskrba iz obnovljivih virov električne energije.

Letošnja prizorišča Čarobnega Maribora bomo oskrbovali z električno energijo iz sončne elektrarne na upravni stavbi družbe Elektro Maribor.

Ena prvih večjih sončnih elektrarn, postavljenih na poslovnih stavbah, je od leta 2006, ko je pričela z delovanjem, proizvedla več kot 600 megavatnih ur električne energije.

Družba Elektro Maribor že več kot 100 let oskrbuje prebivalce in gospodarstvo z električno energijo na območju Severovzhodne Slovenije. Skupaj z družbama Energija plus in OVEN Elektro Maribor bodo prizorišča Čarobnega Maribor v decembru oskrbovali z električno energijo iz lokalnih virov obnovljive energije. Pri tem bodo uporabili reciklirano distribucijsko infrastrukturo kot so odsluženi drogovi in izolatorji.