Video: Zamenjava števcev električne energije s pametnimi števci

V skladu z zakonodajo bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta. V družbi Elektro Maribor bomo ta cilj dosegli že prej. Uvedba naprednega merjenja poteka na celotnem geografskem območju, ki ga pokriva Elektro Maribor in je za uporabnika brezplačna. Izgradnja sistema naprednega merjenja je za uporabnike distribucijskega omrežja električne energije, elektrodistribucijska podjetja in širše družbeno okolje izjemnega pomena. Z investicijo vzpodbujamo aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu, koristi pa so deležni vsi uporabniki.