Z uspešnim poslovanjem je družba v letu 2016 presegla zastavljene poslovne cilje

Maribor, 29. 5. 2017 – Predsednik uprave mag. Boris Sovič je danes s sodelavci predstavil poslovanje družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2016. 

Elektro Maribor intenzivno gradi bolj robustna in napredna omrežja. V letu 2016 se je povečala priključna moč. Odjem je presegel predkrizno raven. Z uspešnim poslovanjem je družba v letu 2016 presegla zastavljene poslovne cilje.

Več podatkov:
Poslovanje v letu 2016 (pdf)