Večja obnovitvena dela

Murska Sobota, 13.5.2020 – Do konca junija bo Elektro Maribor, Območna enota Murska Sobota, izvajal večja obnovitvena dela na 20 kV daljnovodu od Lendave v smeri naselij Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gaberje, Kapca, Hotiza, Mala Polana in Velika Polana. Investicija je pomembna za kakovost oskrbe prebivalstva in gospodarstva na tem območju z električno energijo in omogoča nadaljnji razvoj z možnostjo priključevanja novih odjemalcev in malih proizvajalcev električne energije, tudi samooskrb.

Elektro Maribor d.d., Območna enota Murska Sobota, obvešča uporabnike električne energije, da bodo do konca junija izvajali večja obnovitvena dela na 20 kV daljnovodu od Lendave v smeri naselij Gornji Lakoš, Dolnji Lakoš, Gaberje, Kapca, Hotiza, Mala Polana in Velika Polana.

Zaradi del bo potrebno posamezne dele obstoječih elektroenergetskih vodov večkrat izklopiti. V tem času bo zato lahko nekoliko zmanjšana zanesljivost dobave in kakovost električne energije, odjemalci pa bodo imeli več kratkotrajnih prekinitev dobave električne energije. Naši sodelavci si bodo prizadevali za to, da bo prekinitve zaznalo čim manj uporabnikov omrežja in da bodo trajale najkrajši možni čas.

Dela zajemajo menjavo golih vodnikov in drogov z novim izoliranim prostozračnim vodom, ki napaja omenjena naselja. Investicija bo v prihodnje pomembno prispevala k višji kakovosti oskrbe prebivalstva in gospodarstva na tem delu oskrbnega območja družbe z električno energijo in hkrati omogočala nadaljnji razvoj območja z možnostjo priključevanja novih odjemalcev in malih proizvajalcev električne energije, tudi samooskrb.

Naše uporabnike vljudno prosimo za razumevanje. Ob tem bi želeli spomniti tudi na to, da so na spletni strani družbe www.elektro-maribor.si na voljo vedno aktualne informacije o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije.

Našim uporabnikom priporočamo, da se naročijo na brezplačno obveščanje o načrtovanih (na NN-nivoju) in nenačrtovanih (na SN- nivoju) prekinitvah dobave električne energije. Uporabnikom je na voljo brezplačna spletna in mobilna aplikacija (eStoritve) za prijavo na obveščanje o načrtovanih prekinitvah napajanja (po SMS-u, ePošti). Mobilna aplikacija je na voljo preko Google Play (Android) in App Store (iOS), povezava do spletne aplikacije pa je na voljo preko spletne strani www.elektro-maribor.si.