Za naše uporabnike: brezplačna zamenjava števcev in mobilna aplikacija eStoritve

Število merilnih mest uporabnikov ves čas narašča. Na območju Elektro Maribor je bilo konec junija 218.174 merilnih mest uporabnikov, kar je največ doslej.

Na območju Elektro Maribor poteka projekt zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci. Uvedba naprednega merjenja poteka je za uporabnika brezplačna. V napredni merilni sistem je vključeno že skoraj 80 % vseh merilnih mest uporabnikov. V naslednjih letih bodo vključeni vsi uporabniki.

Uporabnikom sta na voljo brezplačna mobilna in spletna aplikacija eStoritve, ki med drugim omogočata prijavo na brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah napajanja (po SMS-u, e-pošti).

Število merilnih mest uporabnikov

Število merilnih mest uporabnikov ves čas narašča. V prvi polovici letošnjega leta se je število merilnih mest v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta povečalo za 898, oziroma za 0,4 %.

Konec junija 2019 je bilo na oskrbnem območju Elektro Maribor skupno 218.174 merilnih mest uporabnikov, kar je največ doslej.

Zamenjava števcev električne energije s pametnimi števci

Na območju družbe Elektro Maribor sistematično poteka projekt zamenjave števcev električne energije s pametnimi števci. Namen projekta je izgradnja naprednega merilnega sistema, ki je osnovni gradnik pametnih omrežij. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

V skladu z zakonodajo bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta. V Elektru Maribor bomo ta cilj dosegli že prej.

Uvedba naprednega merjenja poteka na celotnem geografskem območju, ki ga pokriva Elektro Maribor in je za uporabnika brezplačna. Z investicijo vzpodbujamo aktivnejše prilagajanje razmeram na trgu, koristi pa so deležni vsi uporabniki.

V napredni merilni sistem smo v prvi polovici leta dodatno vključili nove uporabnike omrežja. Skupno število merilnih mest, vključenih v napredni merilni sistem, je tako že 174.099, oziroma 79,8 % vseh merilnih mest na distribucijskem območju Elektro Maribor.

Vsem tem uporabnikom omrežja smo omogočili plačilo porabljene električne energije po dejansko izmerjenih mesečnih količinah, prehod iz eno- na dvo- ali večtarifni način merjenja ali obratno, brez stroškov za merilno opremo in ponovni vklop odklopnika v primeru prekoračitve priključne moči (brez stroškov zamenjave glavnih varovalk).

Brezplačna mobilna in spletna aplikacija eStoritve

Za uporabnike omrežja sta na voljo brezplačna mobilna in spletna aplikacija eStoritve, ki med drugim omogočata tudi prijavo na brezplačno obveščanje o planskih prekinitvah napajanja (po SMS-u, e-pošti).

Menjava dobaviteljev

V prvih šestih mesecih letošnjega leta je v distribucijskem omrežju Elektra Maribor 4.972 merilnih mest menjalo dobavitelja električne energije, od tega 3.722 gospodinjskih in 1.250 poslovnih odjemalcev, kar predstavlja 2,3 % vseh merilnih mest.

V enakem obdobju lanskega leta je dobavitelja menjalo 6.734 merilnih mest, kar pomeni, da se je število menjav dobavitelja zmanjšalo za več kot četrtino.