Zaključili smo projekt Premakni porabo

Ob odlični udeležbi smo dogodek pričeli z nagovorom predsednika uprave družbe Elektro Maribor, mag. Borisa Soviča. Poudaril je, da so bili sodelujoči v projektu med prvimi v Evropi in širše v Svetu, ki so lahko preizkusili napredne tehnologije prihodnosti.

Projekt PREMAKNI PORABO (program prilagajanja odjema spodbudil odjemalce, da so postali bolj aktivni odjemalci) se je izvajal na območju RTP Breg in je potekal v sodelovanju ELES-a, kot sistemskega operaterja slovenskega prenosnega omrežja, in japonske agencije za napredne energetske in industrijske tehnologije NEDO. Ključno vlogo kot partner pri izvajanju projekta je imel Elektro Maribor, kot izvajalec nalog sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Za uvajanje najnovejših tehnoloških rešitev so poskrbeli: japonska družba HITACHI in slovenske družbe Solvera Lynx, Robotina in Entio ter Elektroinštitut Milan Vidmar. V lokalnem okolju sta sodelovala še tehnološko podjetje TECES in LEA – lokalna energetska agentura spodnje Podravje.

V projektu, ki je trajal od 1.12.2017 do 30.11.2018, smo pilotno testirali kritično konično tarifo ter uporabo prožnosti za izravnavo sistema. Sodelovalo je 830 uporabnikov, kar predstavlja 12 % merilnih mest, ki na območju RTP Breg ustrezajo tehničnim in zakonskim zahtevam razpisanega projekta.

V projektu PREMAKNI PORABO je bila obravnavana aktivna vključitev odjemalcev v programe prilaganja odjema in napredne sisteme obračunavanja. Analizirali smo obnašanje uporabnikov v zvezi z različnimi ukrepi prilagajanja odjema skozi različne sezone ter njihov potencial. Pri pridobivanju in komuniciranju z uporabniki smo uporabili različne komunikacijske kanale, odzive sodelujočih uporabnikov pa smo zbirali in analizirali tudi s pomočjo vprašalnikov. Vključitev v projekt je za uporabnika pomenila, da je ob primernem ravnanju lahko imel učinkovit lasten nadzor nad odjemom električne energije, ob enakem ugodju in nižjih stroških.

Vodja projekta Premakni porabo, g. Mitja Prešern iz Elektra Maribor, in vodja projekta NEDO, g. Gregor Omahen, iz ELES-a sta predstavila ugotovitve projekta in ankete, ki je bila opravljena med odjemalci.

Tekom projekta je bilo izvedenih 50 enournih aktivacij KKT (kritične konične tarife) in 21 aktivacij izravnave sistema v skupnem trajanju 32 ur. Napovedi aktivacij KKT so bile izvedene glede na napoved obremenitve ter glede na napovedi temperatur.

Znižanje obremenitve v času KKT je znašalo tudi do 34 % (cca. 300 kW), odvisno od sezone. V primeru izravnave sistema je bilo zmanjšanje odjema nekoliko nižje, saj so imeli odjemalci na voljo le 15 minut, vendar pa so rezultati še vedno vzpodbudni. V obeh primerih drži, da je potencial fleksibilnosti v zimskem času višji, medtem ko je v ostalih obdobjih nižji.

Naprave, ki so bile najpogosteje predmet upravljanja, so bile: pralni stroj (34 %), grelnik vode (19 %), električni štedilnik (9 %) in toplotna črpalka (8 %). Ugotovljeno je bilo tudi, da je fleksibilnost v skupinah s samodejnim krmiljenjem bremen bila bistveno večja kot v skupini, kjer tega ni bilo, pri čemer je bil pri avtomatizaciji tudi vpliv sezone manjši.

Programi prilagajanja odjema spodbujajo odjemalce, da postajajo bolj aktivni odjemalci. Uporaba naprednih tehnologij se je v projektu pokazala kot uspešna, večina uporabnikov je bila s projektom zadovoljna in je pripravljena sodelovati v podobnih projektih tudi v bodoče. S pilotnimi projekti bomo nadaljevali. Pričakujemo, da bodo rezultati teh projektov pomagali najti odgovore na ključna razvojna vprašanja, povezana z uvajanjem novih tehnologij in storitev na področju pametnih omrežij.