Zamenjali smo stojna mesta na daljnovodu Presika – Obhova

Zaradi zagotovitve izboljšane zanesljivosti obratovanja daljnovoda za naše odjemalce smo v februarju zamenjali stojna mesta na daljnovodu Presika – Obhova.


Daljnovod Presika napaja transformatorske postaje in posledično oskrbuje odjemalce z energijo na obmejnem področju. Del daljnovoda poteka po kmetijskih površinah, odcepi daljnovoda pa so v večjem delu težje dostopni, zato so sodelavci naše SE Ljutomer morali nekaj drogov postaviti ročno. Delo je bilo zahtevno tudi zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer.

Najprej izjemno nizke temperature niso dopuščale izklopov odjemalcev, kasneje pa je dela oteževala še odjuga, kar je zaradi razmočenega terena zahtevalo povsem drugačen pristop k delu.


Vrednost investicije je 14.100 EUR.