Zanesljiva in stabilna oskrba z električno energijo v letu 2020

Zelo zahtevne okoliščine v letu 2020 so vplivale tudi na delovanje distribucijskega sistema, družba Elektro Maribor pa svojim uporabnikom s številnimi ukrepi ves čas zagotavlja zanesljivo in stabilno oskrbo z električno energijo.

Sistematična in intenzivna vlaganja v še bolj robustna, močna in napredna omrežja bodo v ospredju prizadevanj družbe tudi v prihodnje, saj je elektrodistribucija hrbtenica zelene tranzicije in ključna za trajnostni razvoj.

Zanesljiva in stabilna oskrba z električno energijo v letu 2020 pdf

Predsednik uprave mag. Boris Sovič je tako povzel rezultate oskrbe z električno energijo distribucijskega sistema na oskrbnem območju Elektro Maribor v letu 2020 ter realizirane in načrtovane investicije. Več...