Elektrodistribucijska podjetja z ukrepi in medsebojnim sodelovanjem za zanesljivo preskrbo z električno energijo tudi v kriznih razmerah

Ljubljana, 13. marec 2020 – Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije (katerega člani so Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska) je poenotilo ukrepe za zagotavljanje ključnega kadra v vseh petih distribucijskih podjetjih za nemoteno izvajanje nalog GJS distribucijskega operaterja v Republiki Sloveniji. Tako bodo zmanjšali učinki na delovanje distribucijskega sistema ob pojavu koronavirusa. V okviru GIZ so sprejeli sklep o izmenjavi ključnega kadra med podjetji, če bi bilo to potrebno.

Elektrodistribucijska podjetja so širitev okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 prepoznala kot grožnjo zagotavljanju nemotene oskrbe z električno energijo končnim odjemalcem, zaradi česar so v skladu z načrti že sprejeli ukrepe za nadaljnjo nemoteno delovanje sistema. 

V GIZ distribucije električne energije aktivno spremljajo informacije ter navodila, ki jih v zvezi s pojavom virusa SARS-CoV-2 podajajo Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje ter drugi pristojni organi. Sprejeli so preventivne ukrepe za omejevanje okužb zaposlenih.  Izvajamo  tudi načrt za zagotovitev nemotenega opravljanja delovnih procesov družb.

Predsednika skupščine Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije in predsednika uprave Elektra Ljubljana mag. Andrej Ribiča so imenovali za kontaktno osebo za Civilno zaščito za vsa elektrodistribucijska podjetja.

Sprejeti ukrepi so se do sedaj izkazali kot učinkoviti in elektrodistribucijska podjetja situacijo v celoti obvladujejo. Tudi v naslednjih tednih bodo aktivno spremljali potek dogodkov ter procese ustrezno prilagajali nastalim razmeram tako, da bodo končnim uporabnikom zagotavljali kakovostno in neprekinjeno napajanje z električno energijo.

GIZ sporočilo