Zgradili smo kabelsko povezavo med Hodošem in Dolenci

Na severovzhodu Pomurja smo v decembru uspešno opravili tehnični pregled in predali v obratovanje 20 kV kabelsko povezavo med transformatorsko postajo Hodoš-karavla in transformatorsko postajo Dolenci-cerkev.
Povezava v dolžini 3,28 km pomeni zagotovitev bolj kakovostnega in zanesljivega napajanja z električno energijo za približno 5.000 odjemalcev na območju severovzhodnega dela Pomurja oziroma naselij Hodoš, Krplivnik, Šalovci, Dolenci, Budinci, Markovci, Adrijanci.
Dela so v jesenskih mesecih preteklega leta uspešno izvedli sodelavci naše Storitvene enote Ljutomer.
Vrednost investicije je 195.000 EUR.