Zgradili smo novo transformatorsko postajo Spodnja Ščavnica 6 in jo vključili v omrežje

Za izboljšanje kakovosti napajanja odjemalce z električno energijo smo zgradili novo transformatorsko postajo.

Nizkonapetostno omrežje TP Spodnja Ščavnica 6 je bilo napajano iz transformatorske postaje TP Spodnja Ščavnica 5, izvod 1 smer šola. Za izboljšanje kakovosti napajanja odjemalcev z električno energijo smo zgradili novo pločevinasto transformatorsko postajo, dotedanjo pa demontirali in prestavili bolj južno. Nova transformatorska postaja napaja 21 odjemalcev električne energije.

Transformatorsko postajo TP Spodnja Ščavnica 6 smo nato vključili v obstoječe srednjenapetostno distribucijsko omrežje z srednjenapetostnim kablovodom na 20 kV  odcep daljnovoda Lastomerci na stojno mesto 4, na katerega smo montirali vertikalni ločilnik z ozemljitvenimi noži.

Vključitev TP Spodnja Ščavnica 6 v nizkonapetostno omrežje smo izvedli z novim zemeljskim kabelskim izvodom. Dela so od septembra do novembra preteklega leta opravili sodelavci naše Storitvene enote Ljutomer.

Vrednost celotne investicije je 90.000 €.