Prejšnji sveti delavcev

Člani sveta delavcev od leta 2018 do 2022 (op.: vsi navedeni niso člani celoten mandat):

Alan Ciglarič, uprava, predsednik
Dušan Kaiser, uprava, podpredsednik
Dušan Kovačič, uprava
Igor Lavrenčič, OE Maribor z okolico
Miran Arnuš, OE Maribor z okolico
Daniel Tušek, OE Maribor z okolico
Ivan Šešerko, OE Ptuj
Branko Meničanin, OE Murska Sobota
Andrej Rus, OE Gornja Radgona
Darjan Koprivnik, OE Slovenska Bistrica
Nenad Kajtezović, SE Maribor
Zvonko Rottner, SE Maribor
Arnold Aristovnik, SE Maribor
Darko Nemec, SE Ljutomer

Člani sveta delavcev od leta 2014 do 2018 (op.: vsi navedeni niso člani celoten mandat):

Andrej Rus, predsednik
Nenad Kajtezović, namestnik
mag. Ervin Slokan
Dušan Kovačič
Alan Ciglarič
Vladimir Prah
Marjan Zidarič
Mladen Žmavcar
Maksimiljan Turin
Boštjan Rous
Vojko Brence
Zvonko Rottner
Darko Nemec
Ivan Šešerko

Člani sveta delavcev od leta 2010 do 2014 (op.: vsi navedeni niso člani celoten mandat):

Vladimir Prah, predsednik
Silvo Ropoša, namestnik
Arpad Gaal, namestnik
Andrej Babenko
Marko Bračič
Vojko Brence
Edvard Kranjc
Anton Krebs
Benjamin Metličar
Darko Nemec
Miroslav Pečovnik
Zvonko Rottner
Boštjan Rous
Martin Šarman
Maksimilijan Turin