Energija

Prevzeta energija

Prevzeta energija iz prenosnega omrežja in od proizvodnih virov je leta 2018 znašala 2.406.721 MWh, kar je  1,5 % več kot leto pred tem in tudi sicer najvišja vrednost doslej. Iz prenosnega omrežja je bilo prevzeto 2.069.750 MWh (1,2 % več kot leto pred tem). Prevzem iz prenosnega omrežja je leta 2009 padel za 5,7 %, leta 2010 se je povečal, nato pa ponovno padal do leta 2014. V zadnjih letih ponovno narašča.

 

Distribuirana energija

Odjem vseh uporabnikov na SN (1 kV ÷35 kV), gospodinjstev in ostalih uporabnikov na NN je leta 2018 znašal 2.297.516 MWh, kar je 1,4 % več kot leto pred tem.