Moč

Nazivna, priključna in obračunska moč

Nazivna moč (NM) je določena z omejevalnikom toka, priključna moč (PM) in obračunska moč (OM) pa sta določeni z omrežninskim aktom*. Obračunska moč je pri enofaznih priključkih do 35 % manjša in do 4 % večja, pri trifaznih priključkih pa do 49 % manjša in do 1 % večja od nazivne moči. Nazivna moč (NM) je določena z zmogljivostjo oziroma nazivno jakostjo omejevalnika toka (JT), glavne varovalke oziroma priprave za preprečevanje prekoračitev dogovorjene obremenitve.

Priključna moč (PM) je določena s pogodbo z uporabnikom za priključitev na sistem na podlagi omrežninskega akta, po katerem je lahko priključna moč nižja ali višja od nazivne moči.

Obračunska moč (OM) uporabnika je določena s pogodbo z uporabnikom na podlagi omrežninskega akta, po katerem je lahko tudi obračunska moč nižja ali višja od priključne moči.

 

Gospodinjski odjem

 

Enofazni priključek

Trifazni priključek

JT**

NM

PM

OM

NM

PM

OM

[A]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

[kW]

16

3,68

4

3

11,04

11

7

20

4,60

5

3

13,80

14

7

25

5,75

6

6

17,25

17

10

32

7,36

7

7

22,08

22

22

35

8,05

8

7

24,15

24

24

40

 

 

 

27,60

28

28

50

 

 

 

34,50

35

35

63

 

 

 

43,47

43

43

*Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

** Nazivna jakost omejevalca toka.

 

Obračunska moč***

V letu 2020 je bilo obračunane 24.351 MW obračunske moči oziroma v povprečju 2.029 MW mesečno, kar je 13 MW oziroma

0,9 % več kot leto pred tem. Obračunska moč se v obdobju od leta 2005 povečuje ves čas. Izjema je bilo le leto 2011, ko se je zmanjšala na področju gospodinjskega odjema ter v letih 2009, 2013 in 2014, ko se je zmanjšala na področju odjema na srednji napetosti. Predkrizno raven je obračunska moč na področju odjema na srednji napetosti presegla leta 2016.

*** Obračunska moč v tem besedilu je mišljena kot letno povprečje mesečno obračunane obračunske moči.