Priključna, obračunska in konična moč

Priključna moč

Priključna moč odjemalcev je konec leta 2022 znašala 3.315 MW, kar je tudi največ doslej. Priključna moč odjemalcev se je glede na leto 2021 povečala za 44 MW (4 MW na poslovnem odjemu in 40 MW na gospodinjskem odjemu).
Priključna moč proizvodnih virov je bila v letu 2022 najvišja do sedaj in je znašala 277 MW, kar je za 59 MW več kot v letu 2021.
Skupna priključna moč odjemalcev in priključna moč proizvajalcev pomembno vplivata na potrebna vlaganja v jakost elektrodistribucijskega omrežja.

Obračunska moč

V letu 2022 je bilo obračunane 25.151 MW obračunske moči oziroma v povprečju 2.096 MW mesečno. V letu 2022 je bila obračunana moč za 1,4 % večja kot leta 2021.

Konična moč

Konična moč (urna) sistema je bila v letu 2022 najvišja 13.12.2022 ob 9:00 uri in je znašala 467 MW, kar je največ doslej. V letu 2021 je bila najvišja v decembru in je znašala 446 MW. Četrturna konična moč sistema je bila najvišja 13.12.2022 ob 8:30 uri in je znašala 470 kW.
Podatek o konični moči je še posebej pomemben pri načrtovanju razvoja elektrodistribucijskega sistema, ki mora biti dimenzionirano tudi glede na konično moč. Če ta raste, moramo omrežje dodatno ojačati. V povečevanje jakosti omrežja so usmerjena tudi prizadevanja družbe Elektro Maribor d.d. Na gibanje konične obremenitve vplivajo v največji meri podnebni dejavniki, gospodarska aktivnost ter povečevanje obremenitev obstoječih in priključevanje novih odjemalcev in proizvajalcev.