Napredne merilne naprave

Napredni merilni sistemi, imenovani tudi pametni števci, so temeljni gradniki pametnih omrežij. Napredno merjenje omogoča kvalitetnejše podatke zaradi daljinskega odčitavanja, merjenje več tarif ter izvajanje ukrepov prilagajanja odjema in upravljanje z rabo energije, možnost daljinskega odklopa in omejevanja moči, hitrejše odkrivanje napak in s tem zmanjšanje izgub v omrežju.

V Elektru Maribor smo prvi investicijski cikel izgradnje naprednega merilnega sistema (NMS) pri uporabnikih omrežja na nizki napetosti, pri katerih se moč ne meri, uspešno zaključili
V Elektru Maribor je tako trenutno v sistem naprednega merjenja vključenih že več kot 99,9 % vseh merilnih mest.