Napredne merilne naprave

Napredni merilni sistemi, imenovani tudi pametni števci, so temeljni gradniki pametnih omrežij. Napredno merjenje omogoča kvalitetnejše podatke zaradi daljinskega odčitavanja, merjenje več tarif ter izvajanje ukrepov prilagajanja odjema in upravljanje z rabo energije, možnost daljinskega odklopa in omejevanja moči, hitrejše odkrivanje napak in s tem zmanjšanje izgub v omrežju, možnost povezave z merjenjem rabe drugih energentov.

Konec leta 2020 je bilo v sistem daljinskega odčitavanja vključenih 208.510 oziroma 94 % merilnih mest. Nevključenih je bilo še 12.557 oziroma 6 % merilnih mest.