Predvideni izklopi

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja