Pametni števci

Sistem naprednega merjenja

Sistem naprednega merjenja je osnovni gradnik pametnih omrežij. V Elektru Maribor sistem naprednega merjenja že več let gradimo v okviru AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) projekta. Vanj je vključenih že več kot 208 tisoč merilnih mest. Skupni delež merilnih mest, vključenih v sistem daljinskega merjenja, znaša že 94 %.

V letu 2021 bomo v sistem naprednega merjenja vključili še vsaj dodatnih 8 tisoč merilnih mest. V skladu z Uredbo o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije bodo v sistem naprednega merjenja najkasneje do konca leta 2025 vključena vsa merilna mesta.

Sistem naprednega merjenja prinaša številne pozitivne učinke tako za uporabnike omrežja, kot tudi za dobavitelje in operaterja distribucijskega omrežja. Zaradi manjšega odjema in izgub v omrežju in s tem povezanega nižjega ogljičnega odtisa je pomemben tudi pozitivni učinek za okolje.

Prednosti sistema naprednega merjenja

Vabimo vas, da obiščete tudi YouTube kanal Elektro Maribor, kjer so na voljo izobraževalne vsebine na temo sistema naprednega merjenja.