Energetska podatkovna infrastruktura

Naziv operacije: IoT Energetska podatkovna infrastruktura (iEDI)

Namen operacije:

Razvoj novih tehnoloških rešitev in produktov sistema AMI in njegova nadgradnja v IoT sistem, s poudarkom na izvedbi gradnikov za komunikacijo med elementi sistema in agregacijo podatkov v centralni sistema. Sistemi AMI (angl. Advanced Metering Infrastructure) predstavljajo centralni gradnik pametnih omrežij (angl. Smart Grid) in so kot takšni sestavni del infrastrukture pametnih mest in skupnosti. Za zadostitev potreb le-teh se bodo morali transformirati v sisteme IoT.

Testiranje rešitve oziroma produktov v okviru pilotne postavitve v realnem okolju.

Finančna podpora:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. EU Skladi: http://www-eu-skladi.si.

Ključni cilji operacije:

1. Cilj: Razvoj globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami

          Opis: Razvoj tehnologije in dopolnitev portfelja produktov za ponujanje celovite rešitve, ki bo omogočilo tudi lansiranje poprodajnih storitev za kupca ali končne   porabnike.

2. Cilj: Vzpostavitev pilotnega projekta, prednostno na področju energetike, urbane mobilnosti in varnosti

          Opis: Namestitev, integracija in testiranje prototipov novih rešitev v okviru energetske infrastrukture podjetja Elektro Maribor predstavlja vzpostavitev pilota, ki vključuje vse deležnike v verigi vrednosti energetske oskrbe.

3. Cilj: Dvig in ojačenje tehnološkega nivoja podjetij v Sloveniji za konkurenčnost razvoja sodobnih digitalnih rešitev in storitev ter obvladovanje tretje platforme (horizontalna mreža IKT).

           Opis: Razvoj tehnoloških rešitev, ki bodo omogočile napredne funkcionalnosti za primarno rabo sistema AMI, kot tudi razvoj izvedenih digitalnih storitev za povezovanje in sodelovanje deležnikov v verigi vrednosti energetske oskrbe.

Partnerji konzorcija za izvedbo operacije

ISKRAEMECO d.d.

Elektro Maribor d.d.