Kontaktne točke

Kontaktne točke

Za bolj enostavno in hitrejšo obravnavo vlog za priključevanje navajamo kontaktne elektronske naslove in telefonske številke.

Vloge za priključitev in uporabo sistema ter pripadajočo dokumentacijo lahko pošljete na: info@elektro-maribor.si.

 

Kontaktne točke

Sodelavci so vam na voljo tudi po telefonu, in sicer od ponedeljka do petka od 7:30 do 14:30.

 

OE Maribor z okolico

Elektronski naslov: priklopi.mzo@elektro-maribor.si 

Telefonska številka: 02 22 00 309

 

OE Slovenska Bistrica

Elektronski naslov: priklopi.sb@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 516

 

OE Gornja Radgona

Elektronski naslov: priklopi.gr@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 848

 

OE Ptuj

Elektronski naslov: priklopi.pt@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 642

 

OE Murska Sobota

Elektronski naslov: priklopi.ms@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 716

 

Uprava:

Elektronski naslov: info@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 791