Objave

Izredna revizija (marec 2020)

Finančni koledar 2020 (december 2019)

Finančni koledar 2019 (februar 2019)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic (oktober 2018)

Javni poziv zainteresiranim delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. k posredovanju predlogov za člana nominacijske komisije(februar 2018)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic (december 2017)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji (december 2017)

Informacija o poteku odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2017 (junij 2017)

Informacija o poteku odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d. v letu 2017 (maj 2017)

Javni poziv zainteresiranim delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. k posredovanju predlogov za člana nominacijske komisije (marec 2017)

Informacija o odkupu lastnih delnic v letu 2016 (januar 2017)

Informacija o poteku odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d. (december 2016)

Pravila o nakupu, prodaji in ceni za lastne delnice (november 2016)

Program odkupa lastnih delnic družbe (november 2016)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic in vabilo k prodaji (november 2016)

Obvestilo delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. o odkupu lastnih delnic (november 2016)

Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic (oktober 2016)

Prenos delnic iz registrskega računa pri KDD na trgovalni račun (avgust 2016)

Sporazum o izplačilu nagrade ob zaključku koledarskega leta 2015 (december 2015)

Sporazum o določitvi regresa za letni dopust za leto 2015 (maj 2015)

Sporazum o izplačilu nagrade ob zaključku koledarskega leta 2014 (december 2014)

Aneks št. 16 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2014)

Odprti javni poziv za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. (oktober 2014) Javni poziv v  pdfJavni poziv v doc.

Sporazum o povišanju izhodiščne plače za mesec julij 2014 (julij 2014)

Sporazum o določitvi regresa za letni dopust za leto 2014 (maj 2014)

Aneks št. 15 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2013)

Sporazum o povišanju izhodiščne plače za mesec julij 2013 (julij 2013)

Sporazum o določitvi regresa za letni dopust za leto 2013 (junij 2013)

Odprti javni poziv zainteresiranim strokovnjakom in posameznikom, da posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Elektro Maribor d.d. (maj 2013) Javni poziv v pdf. Javni poziv v doc.

Javni poziv zainteresiranim delničarjem družbe Elektro Maribor d.d. k posredovanju predlogov za člana nominacijske komisije (april 2013)

Kot navaja Priporočilo 8.8  objavljamo (v celotnem besedilu) za družbo/Skupino zavezujoče kolektivne pogodbe oziroma dogovore s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačilo za delo.

Aneks št. 14 k Podjetniški kolektivni pogodbi (april 2013)

Sporazum o poravnavi obveznosti iz naslova podjetniške kolektivne pogodbe Elektro Maribor d.d. (april 2013)

Sporazum o povišanju izhodiščne plače za mesec april 2013 (april 2013)

Aneks št. 13 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2012)

Aneks št. 12 k Podjetniški kolektivni pogodbi (november 2012)

Aneks št. 11 k Podjetniški kolektivni pogodbi (september 2012)

Aneks št. 10 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2011)

Aneks št. 9 k Podjetniški kolektivni pogodbi (junij 2011)

Aneks št. 8 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2010)

Aneks št. 7 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2009)

Aneks št. 6 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2008)

Aneks št. 5 k Podjetniški kolektivni pogodbi (december 2007)

Aneks št. 4 k Podjetniški kolektivni pogodbi (junij 2007)

Aneks št. 3 k Podjetniški kolektivni pogodbi (oktober 2005)

Aneks št. 2 k Podjetniški kolektivni pogodbi (november 2004)

Aneks št. 1 k Podjetniški kolektivni pogodbi (oktober 2004)

Podjetniška kolektivna pogodba (april 2004)