Skupščine delničarjev

25.7.2023| Sklic 30. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

5.1.2023 Sklic 29. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

1.6.2022 Zahteva za razširitev dnevnega reda 28. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

27.5.2022 Nasprotni predlog dnevnega reda 28. redne seje skupščine

26.5.2022 Sklic 28. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

19.5.2022 Preklic 28. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

22.4.2022 Sklic 28. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

17.8.2021 Notarski zapisnik 27. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

21.7.2021 Dodatna točka dnevnega reda 27. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

16.7.2021 Sklic 27. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

1.7.2021 Notarski zapisnik 26. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

30.6.2021 Nasprotna predloga dnevnega reda

7.6.2021 Dodatna točka dnevnega reda 26. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.5.2021 | Sklic 26. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

1.7.2020 | Notarski zapisnik 25. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

27.5.2020 | Sklic 25. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.6.2019 | Notarski zapisnik 24. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

4.6.2019 | Dodatni točki dnevnega reda 24. seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. s predlogom sklepa

28.5.2019 | Sklic 24. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.6.2018 | Notarski zapisnik 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

4.6.2018 | Dodatna točka dnevnega reda 23. seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. s predlogom sklepa

25.5.2018 | Sklic 23. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

30.6.2017 | Notarski zapisnik 22. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

19.6.2017 | Nasprotni predlog k točki 5.1. dnevnega reda 22. redne seje skupščine

30.5.2017 | Gradivo k sklicu 22. redne skupščine: Poslovnik o delu skupščinePoslovnik o delu skupščine - noviLetno poročilo 2016

26.5.2017 | Sklic 22. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.9.2016 | Odgovori na vprašanja iz razprave pri točki 6 na 21. redni seji skupščine družbe Elektro Maribor

31.8.2016 | Notarski zapisnik 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor

25.8.2016 | Nasprotna predloga SDH za 21. redno sejo skupščine družbe Elektro Maribor  

3.8.2016 | Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod šesto točko dnevnega reda 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor  

2.8.2016 | Dodatna točka dnevnega reda 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. s predlogom sklepa in z obrazložitvijo  

28.7.2016 | Sklic 21. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo  

30.6.2015 | Notarski zapisnik 20. seje skupščine družbe Elektro Maribor

28.5.2015 | Sklic 20. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo  

12.12.2014 | Notarski zapisnik 19. seje skupščine družbe Elektro Maribor

20.11.2014 | Predlog dopolnitve dnevnega reda k 19. seji skupščine družbe Elektro Maribor

12.11.2014 | Sklic 19. seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo

27.6.2014 | Notarski zapisnik 18. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

27.5.2014 | Sklic 18. redne seje skupščine družbe Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo

28.6.2013 | Notarski zapisnik 17. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

27.5.2013 | Sklic 17. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d. z utemeljitvijo

28.8.2012 | Odgovori na vprašanja 16. skupščine

29.6.2012 | Notarski zapisnik 16. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

12.6.2012 | Elektro Maribor d.d. v zvezi s 16.redno sejo skupščine, sklicano za dne 29.junij 2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, objavlja dve doddatni točki dnevnega reda

5.6.2012 | Elektro Maribor d.d. v zvezi s 16. redno sejo skupščine, sklicano za dne 29.junij 2012 ob 11.00 uri na sedežu družbe, objavlja dodatno točko dnevnega reda

29.5.2012 | Skupščina 2012 Elektro Maribor - Sklic 16. redne seje skupščine

23.12.2011 | Objava stališča do priporočila Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

5.12.2011 | Informacija o poslovanju Elektro Maribor d.d.

31.8.2011 | Notarski zapisnik 15. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.8.2011 | Skupščina 2011 Elektro Maribor 2011 Celotno gradivo s sklepi - Sklic 15. redne seje skupščine

11.8.2011 | Skupščina 2011 Elektro Maribor 2011 Sklic z utemeljitvijo

25.8.2010 | Notarski zapisnik 14. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

26.8.2010 | Sklepi 14. redne seje skupščine Elektra Maribor

27.7.2010 | Dopolnitev sklica 14. redne seje skupščine ELEKTRO MARIBOR, d.d.

23.6.2010 | Sklic 14. redne seje skupščine ELEKTRO MARIBOR, d.d.

28.8.2009 | Notarski zapisnik 13. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.8.2009 | Sklepi 13. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.

18.8.2009 | Dopolnitev sklica 13. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.-utemeljitev predloga za volitev članov nadzornega sveta

17.8.2009 | Sklic 13. redne seje skupščine ELEKTRO MARIBOR, d.d.

26.8.2008 | Notarski zapisnik 12. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

1.7.2008 | 12. redna seja skupščine družbe

17.10.2007 | Objava obvestila o pomebnih deležih v delniški družbi ELEKTRO MARIBOR, d.d.

29.8.2007 | Sklepi 11. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.

24.8.2007 | Notarski zapisnik 11. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.7.2007 | Sklic 11. redne seje skupščine

5.6.2007 | Sklepi 10. redne seje skupščine

4.6.2007 | Notarski zapisnik 10. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

14.5.2007 | Dodatna točka dnevnega reda 10. redne seje skupščine Elektro Maribor d.d.

25.8.2006 | Notarski zapisnik 9. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.8.2005 | Notarski zapisnik 8. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

4.8.2004 | Notarski zapisnik 7. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

14.8.2003 | Notarski zapisnik 6. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

14.8.2002 | Poslovnik o delu skupščine delniške družbe Elektro Maribor d.d.

14.8.2002 | Notarski zapisnik 5. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

31.8.2001 | Notarski zapisnik 4. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

28.6.2000 | Notarski zapisnik 3. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

30.6.1999 | Notarski zapisnik 2. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.

5.8.1998 | Notarski zapisnik 1. redne skupščine družbe Elektro Maribor d.d.